Výroční zprávaSpolek Stáje U Lucky


Zastoupený Bc. Lucií
Kukaňovou Veselou


 


ZPRÁVA O ČINNOSTI
v roce 2015

Spolek Stáje U Lucky je registrovaný
na Ministerstvu vnitra dne 20.1.2009.IČO 26571960 číslo účtu : 4140864001/5500

Ke konci roku 2015 mělo
sdružení ve svých řadách jednoho kvalifikovaného instruktora jezdectví se složenými
zkouškami instruktora na Jezdecké akademii v Mariánských lázních, 15 členů
se složenými zkouškami základního výcviku jezdce pod registrací ČJF, 8 jedinců
aktivně závodících na oficiálních závodech ČJF a více než 47 členů mladších
18-ti let.

Spolek se zabývá především
volnočasovou aktivitou dětí a mládeže spojenou s jezdectvím a jezdeckým
sportem. Další dominantní činností je canisterapie,  zooterapie a léčebné aktivity
s koňmi,  zaměřené především na
klienty s tělesným postižením a mentální retardací umístěné
v ústavech sociální péče. Venujeme se i dobrovolnické činnosti.


 

—  CANISTERAPIE
- v roce 2015 jsme ve spolupráci s CanisTherapy, o.s. pravidelně
navštěvovali tyto instituce :

o  
Ústav
sociální péče  Háj u Duchcova
 

o  
Zařízení
pro zdravotně postižené děti a mládež - centrum Srdíčko Litoměřice

o  
Základní
škola speciální, základní škola praktická a praktická škola Litoměřice

o  
Asocice
rodičů a přátel postižených dětí - klub Plamínek Litoměřice

o  
Domov
na Pustaji Křešice

o  

Tylova, Litvínov

o  
Domov
důchodců v Bystřanech

o  

Buzulucká

o  

A. Sochora Duchcov

o  

a MŠ Speciální Teplice

            

                    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

—  ERGOTERAPIE
a léčebné aktivity s koňmi -  naši
stáj navštěvují v rámci ergoterapeutických aktivit klienti institucí
v doprovodu ergoterapeutů
                        

—  VÝLETNÍ
ČINNOST VE STÁJI - s přednáškami o životě zvířat ve stáji žijících (koně, oslík
ovce, kozy, prasata, psi) - děti z MŠ a ZŠ
—  VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI

o  
Aktivity pro děti zaměřené nejen na
jezdecký sport, ale také na přírodu a péči o ní i zvířata


—  DOBROVOLNICKÁ
ČINNOST

o  
Canisterapie a zooterapie v Domově
důchodců v Bystřanech

o  
Aktivity s koňmi a návštěvy na
farmě pro MŠ Bystřany

o  
Návštěvní činnost a canisterapie pro
Dobrá rodina o.p.s. - činnost pro děti v pěstounské péči

o  
Zajištění živého betlému ( ovce, koza,
osel ) při vánočních aktivitách MŠ Bystřany, Dobrá rodina o.p.s.
—  ZÁVODNÍ
ČINNOST - v letošním roce  8 jezdců
s platnou licencí startovalo celkem 83x. na oficiálních parkurových a
drezurních závodech, startů na hobby závodech pod záštitou ČJF bylo více než
150.

Výsledky
oficiálních závodů jsou : PRVNÍ MÍSTO
5x, DRUHÉ MÍSTO 2x, TŘETÍ MÍSTO 3x, ČTVRTÉ MÍSTO 9x, PÁTÉ MÍSTO 8x
.

Stáj
se ve své sportovní činnosti umístila na 708 místě z 2102 subjektů
v republice.

·        
Jezdkyně Karolína Foltová se umístila na
druhém místě na DREZURNÍM OBLASTNÍM
MISTROVSTVÍ
jezdců na pony do 12 cti let.
·        
Jezdkyně Aneta Martincová splnila
kvalifikaci na MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
pro jezdce 8-12 let na pony a na tomto MČR získala čtvrté místo
v zahajovacím skákání ve své věkové kategorii. Po třetím kole mistrovských
soutěží obsadila 27 místo. Celkově je na 45 místě z 201 jezdců na pony
v republice.
·        
Jezdkyně Helena Valentová se umístila na
třetím místě SEVEROČESKÉHO STYLŠAMPIONÁTU
pro děti od 12-16 let na pony. Celkově je 57 z 207 jezdců na pony v republice.

 

Obě tyto parkurové jezdkyně se umístily
mezi  pěti nejlepšími ve své věkové
kategorii na Oblastním mistrovství a byly vybrány českou jezdeckou federací
mezi nejlepších 15 dětí v severočeské oblasti a tímto se zařadily mezi
talentovanou mládež.

—  POŘÁDÁNÍ
SPORTOVNÍCH AKCÍ V AREÁLU  bývalé
cihelny V BYSTŘANECH
Ve
spolupráci se Sportovní stáj Svobodová, z.s. jsme v roce 2015 pořádali
desítku oficiálních i hobby závodů a akcí pro děti a mládež z celého
ústeckého kraje.

Pro
účastníky i občany Bystřan byl zajištěn i doprovodný program a občerstvení.

Za
spolupráci při administrativním zajištění akcí tímto děkujeme p. Laclovi a dobrovolným hasičům Úpořiny.

PODPORUJÍ
NÁS  :

Statutární
město Teplice, Nadační fond Veolia, Václav Koča - autodoprava a zemní práce,
Tomáš Kubík  - autodoprava a zemní práce,
MVDr. Bučková Kateřina, MVDr. Juraj Vrabec, Dvořáková Hana DiS.  a mnoho dalších dobrých lidí, bez kterých
bychom nemohli naši činnosti vykonávat v takovém rozsahu.