Výroční zpráva

Přehled činnosti roku 2017

 • MATEŘSKÁ ŠKOLA V BYSTŘANECH - zdarma nás již dva roky navštěvují 2x měsíčně děti z Mateřské školy v Bystřanech – názornými ukázkami se učí o zvířatech a vozí se na koních. Každoročně jsou pak zvířata zapůjčena i na Vánoční slavnosti ve školce, kdy pod stromečkem tvoří živý betlém.
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BYSTŘANECH - zdarma jsem poskytla při projektovém dni a dětském dni zvířata pro Základní školu v Bystřanech. V roce 2016 se jednalo o ukázku canisterapie ( léčebný kontakt se psem pro handicapované ) a jízdu na koni.
 • DOMOV DŮCHODCŮ V BYSTŘANECH - na základě dobrovolnické smlouvy docházím do Domova důchodců v Bystřanech – zde se jedná o kontakt klientů se psem i ostatními zvířaty – v případě hezkého počasí docházíme s oslem, kozou, ovcí i poníky. Klienti tak mohou společně zavzpomínat na svá zvířata. V roce 2016 a v roce 2017 byla zvířata zapůjčena i na farmářské trhy jako kulisa a doplnění atmosféry trhů.
 • DOBRÁ RODINA, o.p.s. -  zdarma poskytuji služby zooterapie a zapůjčení zvířat na Vánoční aktivity dětem vyrůstajícím v pěstounské péči. Úzká spolupráce již trvá čtvrtým rokem.
 • DĚTSKÉ DOMOVY - zdarma nás v letech 2016 a 2017 navštěvovaly děti z Dětského domova Tuchlov a Dětského domova v Duchcově.
 • SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE A ZOOTERAPIE, AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ – pravidelně nás navštěvuje řada rodičů s tělesně a mentálně postiženými dětmi – Downův syndrom, dětská mozková obrna, autismus apod. – s dětmi pracuji dle pokynů fyzioterapeutů i psychologů tak, aby se jim prostřednictvím cíleného kontaktu se zvířaty zlepšila, nebo alespoň udržela kvalita jejich života ( týdně se jedná o přibližně 6 jednotlivých individuálních intervencí ).
 • VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – jezdeckou školičku, školu i kroužek navštěvuje celá řada dětí z okresu Teplice. Děti jsou cíleně vedeny k tomu, aby uměly nejen na koni jezdit, ale aby se o něj dokázaly postarat a věděly, jaké jsou jeho potřeby. Učí se tedy nejen smyslu pro povinnost, ale také umění empatie a vlastního sebezapření a překonávání hranic. Zároveň je tato aktivita výborným prostředkem ke zvýšení sebevědomí jedince a uspokojení ze společných aktivit, kdy malé dítě „ovládá“ velkého tvora. Průměrně nás v průběhu pracovního týdne navštíví 55 dětí, se kterými je třeba individuálně pracovat.
 • SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA – pro ty, kteří chtějí s koňmi nejen navazovat společný vztah, ale láká je jezdectví jako sport nabízím sportovní přípravu. K největším úspěchům posledních let patří vítězství v Severočeském stylšampionátu pro děti na velkých koních v roce 2016 i v roce 2017. V letošním roce je to taktéž vítězství v Národním poháru dětí a mládeže. Dále je to v roce 2017 krásné umístění v Oblastním mistrovství dětí na velkých koních v parkurovém skákání na druhém a třetím místě. Třetí místo taktéž v Oblastním mistrovství ve skákání družstev. V Oblastním mistrovství dětí na pony v drezúrním ježdění je to dokonce místo první.
 • TVOŘIVÉ DNY – v letošním roce jsem taktéž v rámci zachování tradic začala s organizací „tvořivých tradičních dnů“ určených pro děti – jednalo se o obnovení tradic Velikonoc, 1. Máje apod.
 • DEN KONÍ – v roce 2017 jsem organizovala Den KONÍ – akce určená pro děti a jejich rodiny, děti rodinám předvedly co všechno se naučily, dále byla vidět ukázka rytířských soubojů, voltiže a krásné vystoupení indiánek, akce byla opět určena i pro občany Bystřan.
 • ORGANIZOVÁNÍ HOBBY ZÁVODŮ – pro děti navštěvující jezdecký klub i pro ty z ostatních klubů z celého kraje nabízím pravidelně možnost sportovního poměření sil v rámci hobby závodů. Ty mohou navštívít i občané Bystřan.
 • Děti jsou vedeny i ke slušnosti ke svému okolí, při společných aktivitách jsou neustále poučovány o nutnosti zdravit, o chování na pozemních komunikacích a také o pravidelném úklidu exkrementů z cest. Tyto úklidy probíhají formou společných „brigád“ minimálně 1x měsíčně.

                                             

 

19030364_1684816838225787_337280363530161141_n.jpg19059897_1687455194628618_6692645042016472130_n.jpg19059814_1684816758225795_9003571661228962940_n.jpg19149208_1691245174249620_3815756759024999170_n.jpg

18664473_1657144364326368_2761605022338761511_n.jpg18582511_1657144224326382_7783835724736292233_n.jpg19113745_1684577431583061_4942111165181445393_n.jpg19893633_1941622389196934_1572581952_o.jpg19577217_1711110052263132_90646327717148438_o.jpg

 

 

1.máj.jpganetka kíša NP.jpganetka NP oba.jpg

ana číf.jpganežka.jpgcanis.jpg

důchodák.jpgdůchodák2.jpgkuba závody.jpg

rytíři.jpgškolka u koní.jpgškolka všichni.jpg

velikonoce.jpgvoltiž.jpgzš bystřany.jpg

 

 

 

 

 

Spolek Stáje U Lucky


Zastoupený Bc. Lucií
Kukaňovou Veselou


 

 

 


ZPRÁVA O ČINNOSTI
v roce 2015

Spolek Stáje U Lucky je registrovaný
na Ministerstvu vnitra dne 20.1.2009.IČO 26571960 číslo účtu : 4140864001/5500

Ke konci roku 2015 mělo
sdružení ve svých řadách jednoho kvalifikovaného instruktora jezdectví se složenými
zkouškami instruktora na Jezdecké akademii v Mariánských lázních, 15 členů
se složenými zkouškami základního výcviku jezdce pod registrací ČJF, 8 jedinců
aktivně závodících na oficiálních závodech ČJF a více než 47 členů mladších
18-ti let.

Spolek se zabývá především
volnočasovou aktivitou dětí a mládeže spojenou s jezdectvím a jezdeckým
sportem. Další dominantní činností je canisterapie,  zooterapie a léčebné aktivity
s koňmi,  zaměřené především na
klienty s tělesným postižením a mentální retardací umístěné
v ústavech sociální péče. Venujeme se i dobrovolnické činnosti.


 

—  CANISTERAPIE
- v roce 2015 jsme ve spolupráci s CanisTherapy, o.s. pravidelně
navštěvovali tyto instituce :

o  
Ústav
sociální péče  Háj u Duchcova

o  
Zařízení
pro zdravotně postižené děti a mládež - centrum Srdíčko Litoměřice

o  
Základní
škola speciální, základní škola praktická a praktická škola Litoměřice

o  
Asocice
rodičů a přátel postižených dětí - klub Plamínek Litoměřice

o  
Domov
na Pustaji Křešice

o  

Tylova, Litvínov

o  
Domov
důchodců v Bystřanech

o  

Buzulucká

o  

A. Sochora Duchcov

o  

a MŠ Speciální Teplice

            

                    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

—  ERGOTERAPIE
a léčebné aktivity s koňmi -  naši
stáj navštěvují v rámci ergoterapeutických aktivit klienti institucí
v doprovodu ergoterapeutů 

                        

—  VÝLETNÍ
ČINNOST VE STÁJI - s přednáškami o životě zvířat ve stáji žijících (koně, oslík
ovce, kozy, prasata, psi) - děti z MŠ a ZŠ 

—  VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY PRO DĚTI

o  
Aktivity pro děti zaměřené nejen na
jezdecký sport, ale také na přírodu a péči o ní i zvířata   

—  DOBROVOLNICKÁ
ČINNOST

o  
Canisterapie a zooterapie v Domově
důchodců v Bystřanech

o  
Aktivity s koňmi a návštěvy na
farmě pro MŠ Bystřany

o  
Návštěvní činnost a canisterapie pro
Dobrá rodina o.p.s. - činnost pro děti v pěstounské péči

o  
Zajištění živého betlému ( ovce, koza,
osel ) při vánočních aktivitách MŠ Bystřany, Dobrá rodina o.p.s. 
 

—  ZÁVODNÍ
ČINNOST - v letošním roce  8 jezdců
s platnou licencí startovalo celkem 83x. na oficiálních parkurových a
drezurních závodech, startů na hobby závodech pod záštitou ČJF bylo více než
150.

Výsledky
oficiálních závodů jsou : PRVNÍ MÍSTO
5x, DRUHÉ MÍSTO 2x, TŘETÍ MÍSTO 3x, ČTVRTÉ MÍSTO 9x, PÁTÉ MÍSTO 8x
.

Stáj
se ve své sportovní činnosti umístila na 708 místě z 2102 subjektů
v republice.

·        
Jezdkyně Karolína Foltová se umístila na
druhém místě na DREZURNÍM OBLASTNÍM
MISTROVSTVÍ
jezdců na pony do 12 cti let. 

·        
Jezdkyně Aneta Martincová splnila
kvalifikaci na MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
pro jezdce 8-12 let na pony a na tomto MČR získala čtvrté místo
v zahajovacím skákání ve své věkové kategorii. Po třetím kole mistrovských
soutěží obsadila 27 místo. Celkově je na 45 místě z 201 jezdců na pony
v republice. 

·        
Jezdkyně Helena Valentová se umístila na
třetím místě SEVEROČESKÉHO STYLŠAMPIONÁTU
pro děti od 12-16 let na pony. Celkově je 57 z 207 jezdců na pony v republice. 


 

Obě tyto parkurové jezdkyně se umístily
mezi  pěti nejlepšími ve své věkové
kategorii na Oblastním mistrovství a byly vybrány českou jezdeckou federací
mezi nejlepších 15 dětí v severočeské oblasti a tímto se zařadily mezi
talentovanou mládež.

—  POŘÁDÁNÍ
SPORTOVNÍCH AKCÍ V AREÁLU  bývalé
cihelny V BYSTŘANECH 

Ve
spolupráci se Sportovní stáj Svobodová, z.s. jsme v roce 2015 pořádali
desítku oficiálních i hobby závodů a akcí pro děti a mládež z celého
ústeckého kraje.

Pro
účastníky i občany Bystřan byl zajištěn i doprovodný program a občerstvení.

Za
spolupráci při administrativním zajištění akcí tímto děkujeme p. Laclovi a dobrovolným hasičům Úpořiny.

PODPORUJÍ
NÁS  :

Statutární
město Teplice, Nadační fond Veolia, Václav Koča - autodoprava a zemní práce,
Tomáš Kubík  - autodoprava a zemní práce,
MVDr. Bučková Kateřina, MVDr. Juraj Vrabec, Dvořáková Hana DiS.  a mnoho dalších dobrých lidí, bez kterých
bychom nemohli naši činnosti vykonávat v takovém rozsahu.