CANISTERAPIE a HIPOTERAPIE - naše služby

 

Co nabízíme?

 

Poskytujeme služby v oblasti ANIMOTERAPIE – terapie za přítomnosti vhodných druhů zvířat

 

Posláním animoterapie  je přispět ke zlepšení kvality života osob s různým znevýhodněním a k sociální integraci, zlepšování zdravotního a psychosociálního stavu.

 

Naše služby

Navštěvujeme sociální a zdravotnická zařízení, školy, domovy důchodců, rodiny s handicapovanými dětmi i dospělými.

 

Nabízíme také specifickou formu canisterapie, a to polohování - klient vnímá především živočišné teplo, rytmus dechu a tepu (využitelné např. k uvolnění svalů u dětí postižených DMO apod.)

 

Účastníme se akcí pro zdravé i handicapované děti a občany.

 

Spolupracujeme s  MŠ, ZŠ a dalšími zařízeními – přednášková činnost.

 

Služby poskytujeme ve formě skupinové i individuální.

 

CANISTERAPIE

Jde o kontakt člověka se psem zaměřený na  udržení nebo zlepšení kvality života klienta.

Cílem canisterapie je hledání cest k aktivizaci zdravotně, psychicky, či jinak postiženého člověka.

Za pomoci psů přispíváme k léčbě dětí i dospělých, a to nejen handicapovaných, v oblasti psychické, fyzické, somatické, sociální a rehabilitační (hrubá a jemná motorika, hybnost, koordinace, ...)

Je to podpůrná metoda ucelené rehabilitace.

 

Canisterapie je vždy realizována ve spolupráci s odborníky, kteří o klienty v danou chvíli pečují.

                         

HIPOTERAPIE

Nabízíme také ježdění v duchu léčebně pedagogicko- psychologického ježdění (psychoterapie, socioterapie a pracovní terapie za účasti koně).

 

LPPJ - stimulační jízdy

Aktivita je zaměřena na psychický, emoční a motorické povzbuzení klienta.

 

LPPJ – terapeutická hodina

Aktivita je zaměřena na dlouhodobější a cílenější působení na osobnost klienta a jeho sociální dovednosti a při výchově.

 

Jízdy na vedeném koni.

 

K dispozici je stáj s 20-ti  koňmi.

 

MÍSTO  REALIZACE  SLUŽEB

Služby probíhají ve vyhrazených prostorech daného zařízení nebo přímo v místě bydliště klienta. Místo realizace je domlouváno individuálně dle možností jednotlivých zařízení,  pracovníků a klientů.

 

 Při poskytování služeb se řídíme platným ceníkem a Etickým kodexem animoterapeutů.