CANISTERAPIE

 

 Léčení lidské duše psí láskou :-)

  

Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen podle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav psychické, fyzické a  sociální pohody. 

Canisterapie je podpůrnou terapií pro zlepšení psychosociálního zdraví klientů s mentálním, smyslovým a tělesným postižením atp. Přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu, zlepšuje interakci klienta s okolím...

Pes je ko-terapeutem, je tedy prostředníkem a člověk terapeutem.

Smyslem canisterapie je  směrovat k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální či zdravotní situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem a využívali svých vlastních možností.

 

(Zooterapie ve světle objektivních poznatků) 

 

                                                                                                

                                                                                                                    

Naše canisterapeutické týmy

Oba týmy absolvovaly letošní canisterapeutické přezkoušení na výbornou :-) 

 

 

 
            Lucka Veselá + Abíček
 
 
 Lenka Foltová + Tessinka
 
   
 
 
 V případě zájmu a pro další informace volejte na tel.: 723 932 325 nebo 775 576 474
 

 Našimi klienty jsou:

 

Ústav sociální péče, Kubátova ul., Háj u Duchcova

 

Centrum SRDÍČKO - zařízení pro zdravotně postižené děti a mládež Litoměřice

 

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice

 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. Litoměřice-Klub Plamínek   

 

Základní škola Zlatnická, speciální třídy, Most - Chanov